Vermogensbeheer als levenstaak.

Beste lezers,

Al 40 jaar adviseer ik werknemers, ondernemers en gepensioneerden bij het behouden en laten groeien van hun vermogen.

Mijn carrière begon bij een grote Duitse bank, waarbij ik het laatst als directeur werkzaam was. Met de jaren geraakte ik echter steeds meer in een belangenconflict: de eigen financiële producten werden steeds meer op de voorgrond geplaatst en de individuele cliëntenadvisering raakte steeds meer op de achtergrond.

Dus besloot ik in 2003 om nogmaals opnieuw te beginnen en heb ik een vermogensbeheerder in het leven geroepen die de belangen van de cliënten serieus neemt en verwerkelijkt. In de altijd intransparante en jachtige financiële wereld beleggen wij transparant en gericht op de lange termijn, ‘old school’: een principe waarmee Oberbanscheidt & Cie. Vermogensbeheer zich succesvol op de markt gevestigd heeft.

Ontdek op de volgende pagina’s hoe wij verantwoordelijkheid nemen voor uw vermogen.

Met vriendelijke groet,

unterschrift

 

 

 


Hans-Josef Oberbanscheidt