ONZE EIS VOOR UW ZEKERHEID.

Naast onze eigen hoge morele eisen voldoen wij nauwgezet aan de omvangrijke wettelijke, regelgevende en organisatorische voorschriften voor instituten in de financiële dienstverlening in § 1 paragraaf 1a van de Duitse wet op het kredietwezen.

De vereiste vergunning volgens § 32 KWG (Duitse wet op het kredietwezen) werd aan Oberbanscheidt & Cie. Vermogensbeheer door de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin) toegekend.

Bovendien zijn wij een van de rond 250 leden van de federatie van onafhankelijke vermogensbeheerders Duitsland.

Dat beloven wij u.

  • Wij adviseren u onafhankelijk en vrij van verkooptargets en instructies van derden
  • Wij streven een langlopende en op vertrouwen gebaseerde samenwerking met u na
  • Wij behartigen uw belangen en bereidheid tot het nemen van risico bij beleggingsbeslissingen
  • Wij investeren in beleggingen, die wij u begrijpelijk uit kunnen leggen
  • Wij stellen u onze vakkennis ter beschikking en ontwikkelen onze kennis steeds verder
  • Wij doen u regelmatig en op een begrijpelijke manier verslag van de ontwikkeling van uw vermogen
  • Wij komen met u een passend en transparant honorarium overeen
  • Wij gaan vertrouwelijk met uw zaken om tot voorbij de samenwerking